Ethereum Economic Model

Ethereum Economic Model

https://bit.ly/3xIfVYq

Ethereum ağı bir teknolojiden ziyade bir ekonomik sistem, ekonomik model niteliği taşıyor. Ethereum nasıl bir ekonomik sisteme, modele sahip ve bu model nasıl çalışıyor. Yukarıdaki bağlantıdan Ethereum ağı ilişkili teknolojiler ve bu teknolojilerin teşvik modelleri, ekonomi sistemine dair teknik kaynaklar, kurslar bulabilirsiniz.