Bitcoin Stok-Akışı Çapraz Varlık Modeli (S2FX)

Bitcoin Stok-Akışı Çapraz Varlık Modeli (S2FX)

 PlanB tarafından 27.04.2020 tarihinde yayımlanmış “Bitcoin Stock-to-Flow Cross Asset Model (S2FX)” isimli makalenin Türkçe çevirisidir.

Bilimde yeni gerçekler elde etmekten ziyade, gerçekler hakkında yeni düşünme yöntemleri keşfetmek daha önemlidir.” – William Lawrence Bragg

Giriş

Bitcoin (BTC) Stok Akışı (Stock-to-Flow, S2F) Modeli makalesi Mart 2019’da yayımlanmıştır.[1]

Orijinal BTC S2F modeli, aylık S2F ve fiyat verileri ile yapılan bir hesaplamadır. Veri noktaları zaman sırasına göre dizine eklendiğinden, bir zaman serisi modeli, analizidir. Bu model dünya çapında nicel / kantitatif analizcileri harekete geçirdi. Birçok analist, BTC’nin değeri ve S2F modeli arasındaki ilişkinin yanlış olmadığını onayladı.[2][3].

Mevcut S2F modeli

S2F modeline aşina değilseniz, orijinal makaleyi okumanızı şiddetle tavsiye ederim, çünkü S2F modelinin arkaplanını ve terminolojisini açıklıyor.

Bu makalede, zaman değişkenini kaldırarak ve diğer varlıkları (altın ve gümüş) analize ekleyerek mevcut S2F modelininin temellerini güçlendiriyorum. Bu modeli BTC S2F Çapraz Varlık (S2FX) modeli olarak adlandırıyorum. S2FX modeli, gümüş, altın ve BTC gibi farklı varlıkların tek bir formülle değerlenmesini sağlıyor.

İlk olarak, faz geçişleri kavramını anlatacağım, çünkü faz geçişleri BTC ve S2F hakkında bize yeni bir düşünme tarzı sunuyor. Faz geçişleri, S2FX modelinin neden önemli olduğunu da açıklıyor.

İkinci olarak, S2FX modelini, nasıl çalıştığını ve bu modelin çıktılarının ne anlama geldiğini anlatacağım.

Faz Geçişleri

Faz geçişleri, S2FX modelini anlamak için önemli bir bakış açısı sunar. Faz geçişleri sırasında varlıklar tamamen farklı özellikler kazanır. Geçişler genellikle sürekli değildir. Üç faz geçişi örneği:

 1. Su
 2. Amerikan Doları
 3. BTC

Su

Faz geçişlerinin klasik örneği sudur. Su dört farklı fazda (durumda) bulunur: katı, sıvı, gaz, iyonize. Tüm bu hallerde su sudur, ancak su her fazda tamamen farklı özelliklere sahiptir.

[Katı — Sıvı — Gaz — İyonize] Farklı maddeler farklı sıcaklıklarda hal değiştirir.

Amerikan Doları

Faz geçişleri finans için de geçerlidir. Örneğin, ABD Doları altın sikkeden(Bir dolar = 371,25 granül saf gümüş = 24 granül altın), altın ile desteklenen kağıda (“Talep üzerine hamiline ödenecek altın sikke”), sonrasında da hiçbir şey tarafından desteklenmeyen kağıda geçti (“Bu senet, kamu ve özel tüm borçlar için yasal paradır”). Bu üç fazda Dolar’ı aynı isimle nitelendirmeye devam etsek de Dolar her bir fazda tamamen farklı özelliklere sahiptir.

BTC

Aynı durum BTC için de geçerlidir. Nic Carter ve Hasu, 2018 yılındaki çalışmalarında BTC anlatılarının zamanla nasıl değiştiğini gösteriyor [4].

Temel Bitcoin Anlatıları Zaman İçinde Nasıl Değişti

Grafikte yer alan BTC anlatıları, sürekliliğe sahip gibi görünüyorlar. Bununla birlikte, bu anlatıları finansal kilometre taşları (ve daha sonra S2F ve fiyat verileri) ile birleştirirsek, daha çok ani geçişlere sahip fazlara benziyorlar:

 1. “Kavram Kanıtı” (Proof-of-concept, PoC) -> Bitcoin izahnamesinden sonra [5]
 2. “Ödemeler” -> USD denkliğinden sonra (1BTC = $1)
 3. “E-Altın” -> İlk yarılanmadan, hemen hemen altına denklikten sonra (1BTC = 1 Ons Altın)
 4. “Finansal Varlık” -> İkinci yarılanmadan sonra (Günlük 1 milyar dolarlık işlem, Japonya ve Avustralya’da yasal açıklık, CME ve Bakkt’ta vadeli işlem piyasaları)

Su, Amerikan Doları ve BTC’deki bu üç faz geçiş örneği, BTC ve S2F için yeni bir bakış açısı sunuyor. Sadece sürekli zaman serileri açısından düşünmek değil, aynı zamanda ani geçişlerin olduğu aşamaları da düşünmek önemlidir. S2FX modelini geliştirirken, her aşamada BTC’yi tamamen farklı özelliklere sahip yeni bir varlık olarak görüyorum. Mantıksal bir sonraki adım, BTC faz geçişlerini tanımlamak ve ölçmektir.

BTC S2F Çapraz Varlık (S2FX) Modeli

Aşağıdaki grafikte, orijinal S2F modelinde kullanılan aylık BTC S2F ve fiyat veri noktaları gösterilmektedir. Grafik üzerinde dört küme görsel olarak tanımlanabilir.

Stok Akışı

Bu dört küme faz geçişlerini gösterebilir.

Bu kümelerin nicelendirilmesi/ölçülmesi, aylık BTC verileri ile kümeler arasındaki mesafeyi en aza indirerek yapılabilir. Bu dört kümeyi ölçmek için genetik bir algoritma (mutlak mesafeyi en aza indirgiyorum) kullanıyorum. Gelecekteki araştırmalar farklı kümeleme algoritmalarına odaklanabilir (örn. k-ortalamalar kümesi algoritması).

Bitcoin Kümeleri — Stok Akışı

Tanımlanan dört BTC kümesinin her biri, yarılanmalar ve değişen BTC anlatılarıyla tutarlı görünen çok farklı bir S2F piyasa değeri kombinasyonuna sahiptir.

 1. BTC “Kavram Kanıtı(Proof-of-Concept)” (S2F 1.3 ve piyasa değeri 1 milyon Dolar)
 2. BTC “Ödemeler” (S2F 3.3 ve piyasa değeri 58 milyon Dolar)
 3. BTC “E-Altın” (S2F 10.2 ve piyasa değeri 5.6 milyar Dolar)
 4. BTC “Finansal Varlık” (S2F 25.1 ve piyasa değeri 114 milyar Dolar)

Su ve ABD Doları gibi, bu dört BTC kümesi de her biri farklı anlatı ve özelliklere sahip dört farklı varlığı temsil eder. S2F 1.3 ve sadece 1 milyon Dolar piyasa değeri ile BTC “Kavram Kanıtı” varlık olarak, S2F 25 ve 114 milyar Dolar piyasa değeri ile BTC “Finansal Varlık”tan tamamen farklıdır.

BTC kümelerinin her biri farklı varlıklar olarak faz geçişi perspektifiyle, şimdi modele altın ve gümüş gibi diğer varlıkları ekleyebilirim. Bu, modeli gerçek bir çapraz varlık modeli yapar. Gümüş ve altın için, Jan Nieuwenhuijs [6]’in son analizindeki stok ve akış değerlerini ve Aralık 2019’dan itibaren TradingView fiyatlarını kullanıyorum.

5. Gümüş S2F 33.3 (900,000/27,000 ton) ve piyasa değeri 561 Milyar Dolar

6. Altın S2F 58.3 (190,000/3,260 ton) ve piyasa değeri 10,088 Milyar Dolar

Bitcoin S2F Çapraz Varlık Modeli — Stok Akışı

Yukarıdaki grafik dört niceliksel BTC kümesini, altın ve gümüşü gösteriyor. Mükemmel düz bir çizgideler.

S2FX modelini yapmak için regresyon analizini kullanıyorum. Orijinal S2F modelinden önemli bir farklılık olarak regresyon analizinde gümüş ve altın stok akışı (S2F) ve piyasa değeri verilerini kullanıyorum. S2FX modeli, mükemmel bir uyumla(%99.7 R2) bu altı varlığın(düşük p-değerleri F-testi ve düşük p-değerleri katsayıları) piyasa değeri ve stok akışı (S2F) arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösteriyor.

S2FX modeli hesaplaması, bir sonraki BTC fazının/kümesinin piyasa değerini tahmin etmek için kullanılabilir. (BTC S2F, 2020–2024’de 56 olacak):

Piyasa Değeri = exp(12.7598) * 56 ^ 4.1167 = 5.5 Trilyon Dolar

Bu hesaplama, BTC fiyatının(2020–2024’te dolaşımda 19 milyon BTC dahil) 288 bin Dolar olacağı anlamına gelir.

BTC fiyat tahmini, orijinal çalışmadaki 55 bin Dolarlık tahminden oldukça yüksek. S2FX modelinin ilk adım olduğunu ve henüz başkaları tarafından benzeri yapılmadığını ve değerlendirilmediğini unutmayın.

Yukarıdaki altı gözlemin kesin bir gösterge olmamasına rağmen, S2FX modelinin sonuçlarına değer veriyorum. S2FX modelini S2F modeli gibi çalışan bir hipotez olarak görüyorum. Gelecekteki araştırmalar, analize daha fazla varlık eklemeye odaklanabilir. Ancak, çoğu varlık düşük S2F değerlerine (≤1) sahip ve bu nedenle ilgi çekici değil. Bununla birlikte, elmas yüksek bir S2F’e sahip olmasına rağmen çok karmaşık bir değerlemeye sahiptir (işlenmemiş /işlenmiş, karat, farklı renkler ve parlaklık vb.).

S2FX modeli, orijinal S2F modelindeki ekstrapolasyonun aksine interpolasyona izin verir. Orijinal S2F modeli, modeli oluştururken kullanılan veri aralığının dışında bir tahmin yapar. Yeni S2FX modeli ise formülün türetilmesinde kullanılan veri aralığı dahilinde bir tahmin yapar.

İnterpolasyon(Solda) ve ekstrapolasyon(sağda) örneği — veriler mavi, siyah çizgi model ve kırmızı nokta tahmin

Sonuç

Bu makalede, zamanı kaldırarak ve modele diğer varlıkları (gümüş ve altın) ekleyerek mevcut S2F modelini güçlendiriyorum. Bu yeni modeli BTC S2F Çapraz Varlık (S2FX) modeli olarak adlandırıyorum. S2FX modeli, gümüş, altın ve BTC gibi farklı varlıkların tek bir formülle değerlenmesini sağlar.

Faz geçişleri konseptini açıkladım. Faz geçişleri, BTC ve S2F hakkında yeni bir düşünme tarzı sunar. Faz geçişleri beni S2FX modeline götürdü.

S2FX modeli formülü, veriler ile mükemmel bir uyuma sahiptir (99.7% R2).

S2FX modeli bir sonraki BTC fazının/kümesinin (BTC S2F, 2020–2024’te 56 olacak) piyasa değerinin 5.5 trilyon Dolar olacağını tahmin etmektedir. Bu hesaplama, BTC fiyatının(2020–2024’te dolaşımda 19 milyon BTC dahil) 288 bin Dolar olacağı anlamına gelmektedir.

Orijinal S2F çalışmasındaki bilinen gerçekleri güçlendiren S2FX modeli, BTC’nin beşinci faza dönüşümü hakkında yeni bir düşünme yöntemi sunmaktadır.

Follow PlanB@100trillionUSD

Follow CelilOzturk@cybrspcffrs

Referanslar

[1] PlanB@100trillionUSDModeling Bitcoin Value with Scarcity, Mar 2019

[2] Nick EmblowFalsifying Stock-to-Flow As a Model of Bitcoin Value, Aug 2019

[3] Marcel BurgerReviewing “Modelling Bitcoin’s Value with Scarcity”, Sep 2019

[4] Nic CarterHasu@HasuflVisions of Bitcoin — How major Bitcoin narratives changed over time, Jul 2018

[5] Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008

[6] Jan NieuwenhuijsHow Much Silver Is Above Ground?, Dec 2019

Share This