Tether (USDT) Spekülasyonlarının Perdesi Aralanıyor: New York Başsavcılığı Suçlamaları

Tether (USDT) Spekülasyonlarının Perdesi Aralanıyor: New York Başsavcılığı Suçlamaları

Tether firması, 1:1 oranında ABD Dolarına endeksli USDT stabil kriptopara birimini piyasaya sürmektedir. USDT’ler ilk olarak Bitfinex borsasında Şubat 2015 tarihinde işlem görmeye başlamıştır. Tether firması USDT’nin yanı sıra altına endeksli XAUT ve Çin Yuan’ına endeksli CNHT stabil kriptopara birimlerini de ihraç etmektedir.

USDT piyasa değeri 2017 yılının başlarında 15 milyon Dolar seviyelerinde iken, 14 Ocak 2020 tarihi itibari ile 24 milyar Dolar seviyelerine kadar çıkmıştır.

USDT’nin, hem oldukça volatil kriptopara piyasasında yatırımcılar için güvenli bir işlem çifti olması (yasal, düzenleyici ve altyapısal nedenlerle çok sayıda uluslararası ve yerel kriptopara platformunda USD işlem çifti bulunmuyor ya da sadece yerel kullanıcılar için bu paritede işlem yapmaya izin veriliyor) hem de kriptopara hizmet sağlayıcıları arasında likidite akışının güvenli bir yolu olması gibi önemli ihtiyaçları  karşılaması nedeniyle piyasa değeri katlanarak arttı ve birçok alternatifi geliştirildi.

Tether İle İlgili Spekülasyonlar

Piyasa Manipülasyonu

Hong Kong merkezli, Britanya Virjin Adaları’na kayıtlı iFinex Inc. bünyesinde faaliyet gösteren Bitfinex kriptopara borsası ile ortak yöneticilere ve hissedarlara sahip Tether Limited firması hakkında şimdiye kadar çok sayıda spekülasyon ve dava girişimi oldu.

Tether ile ilgili iddialar, spekülasyonlar genel olarak Tether firmasının karşılıksız USDT piyasaya sürdüğü, piyasaya sürülen USDT’ler ile kriptopara fiyatlarını manipüle ettiği şeklindedir.

Tether’ın karşılıksız ihraç ettiği USDT’ler ile piyasa manipülasyonu yaptığı iddialarına dayanak teşkil eden “Is Bitcoin Really Untethered?” İsimli makale 28 Ekim 2019 tarihinde yayımlanmıştır. Bu makale yayımlanmadan hemen önce Tether tarafından, kendileri hakkında piyasa manipülasyonu iddiaları ile ilgili bir makale yayımlanacağı ve bu makaleye dayanarak kendilerine piyasa manipülasyonu davası açılacağı açıklaması yapılmıştır.

Tether tarafından yapılan açıklamaya uygun olarak bahse konu makale yayımlanmış ve New York merkezli Roche Cyrulnik Freedman hukuk firması tarafından Ekim 2019 tarihinde toplu dava (class action) olarak Tether firmasına ve Bitfinex’e piyasa manipülasyonu davası açılmıştır.

Davanın temel argümanları olarak; Bitcoin fiyatı ve Tether ihracı arasında ilişki kurulmakta, Tether firmasının 2017 yılında boğa piyasası olarak nitelendirilen kriptopara fiyatlar genel seviyesinin yükselmesini karşılıksız piyasaya sürdüğü USDT’ler ile tetiklediği, manipüle ettiği iddia edilmektedir.

Dava dosyasında 5 yıllık sürede Tether firmasının karşılıksız piyasaya sürdüğü yaklaşık 3 milyar Dolar değerinde USDT ile Bitfinex üzerinde piyasa düşerken alım yaparak piyasayı yükselttiği de iddialar arasındadır.

Haziran 2020’de Poloniex ve Bittrex’de, USDT merkezli manipülatif işlemlerde platformlarının kullanıldığından hareketle davalı olarak dosyaya eklenmiştir. Bu davada yatırımcıların manipülatif işlemler nedeniyle uğradığı zararın 1.4 trilyon Dolar’dan fazla olduğu iddia edilmektedir.

Kayıp Bitfinex Fonları

Tether ile ilgili diğer bir iddia New York Başsavcılığı tarafından kayıp Bitfinex fonlarının Tether rezervlerinden karşılandığı suçlamasıdır. Soruşturma niteliğinde olan bu suçlama Nisan 2019 tarihinde duyurulmuştur.

Bitfinex, 2018 yılında müşteri ve şirket fonlarının bir kısmını başka bazı kriptopara hizmet sağlayıcılarının yaptığı gibi Panama merkezli Crypto Capital şirketine bir aralarında bir sözleşme ve sigorta olmaksızın göndermiştir.

Crypto Capital şirketinde tutulan fonlara yasal gerekçelerle el konulması neticesinde Bitfinex fonlarında oluşan 850 milyon Dolar değerinde açığın yaklaşık 700 milyon Dolar’ının Tether’in nakit rezervlerinden karşılandığı iddiasıyla New York Başsavcısı tarafından Bitfinex ana şirketi iFinex’e ve Tether şirketine dava açılmıştır.

Bitfinex’in Tether rezervleri ile mali açığını kapatarak kullanıcılarının çekim işlemleri gibi mali operasyonlarını sürdürdüğü de iddialar arasındadır.

İddialardan hareketle davanın temel argümanı, Tether firmasının yatırımcılarına sürekli olarak garanti ettiği tüm USDT arzının 1:1 oranında USD ile desteklendiği iddiasının gerçek dışı olduğudur.

Spekülasyonların Perdesi Aralanıyor

New York Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bitfinex mali açığının Tether rezervleri ile karşılandığı suçlaması çerçevesinde Tether firmasına gerekli belgelerin sunulması için 15 Ocak 2021 tarihine kadar süre verilmişti.

15 Ocak 2021 tarihi yaklaşırken sunulan belgelerden sonra soruşturmanın seyrinin ne olacağı kriptopara topluluğu tarafından merakla takip ediliyor. Tether CTO’su Paolo Ardoino yaptığı açıklamada New York Başsavcılığı’na, talep çerçevesinde 2.5 milyondan fazla döküman sunduklarını açıkladı.

Tether firması da süren tartışmalar ve 15 Ocak 2021 tarihinin yaklaşması bağlamında bir açıklama yaptı. Açıklamada, küresel anlamda düzenleyiciler ve hukuk uygulayıcılar ile birlikte çalıştıkları, sıkı KYC/AML politikaları takip ettikleri, riskli işlemler için etkili gözetim, denetim teknolojileri kullandıkları, ihraç edilen USDT’lerin tamamının rezerv varlıklar ile desteklendiği ve talep üzerine piyasaya sürüldüğü hususlarına yer verildi.

Tether CTO’su Ardoino şimdiye kadar USDT’lerini USD’ye çevirme konusunda kimsenin sıkıntı yaşamadığını, 2021 yılında şeffaflığın daha da artırılacağını, 15 Ocak tarihi sonrası işlerine normal akışında devam edeceklerini ifade etti.

Tether rezervlerinin şimdiye kadar bağımsız bir denetimden geçmemiş olması ve daha önce rezervlere ilişkin yetkililerce yapılan bazı açıklamalar adli süreçler çerçevesinde yatırımcıları şüpheye sevk etmeye devam ediyor. Nitekim New York Başşavcılığı tarafından Tether firmasına yönelik suçlamalar ve bilgi talebinden hemen sonra Tether Baş Hukuk Danışmanı Stuart Hoegner, Tether rezervlerinin %74’ünün nakit rezerv ile desteklendiği, kalan 550 milyon Dolarlık rezervin şirkete borç / kredi şeklinde olduğu açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle USDT’nin piyasa değeri yaklaşık 2.1 milyar Dolar değerindeydi.

The Block tarafından elde edildiği iddia edilen mahkeme dökümanlarında, Bitfinex avukatı David Miller’in New York Başsavcılığı’nın yönelttiği suçlamalar doğrultusunda, Tether rezervleri ile Bitcoin gibi varlıklara da yatırım yapıldığını kabul ettiği ifade edildi. Bu açıklama, Tether firmasının nakit ve kredi gibi rezervlerin yanı sıra Bitcoin gibi kriptoparaları da rezerv olarak tuttuğunu gösteriyor.

Yukarıda yer alan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Tether firmasının piyasaya sürdüğü USDT’ler karşılığında ne oranda, hangi varlıklardan rezerv tuttuğu hem Tether firmasına yönelik piyasa manipülasyonu suçlamaları hem New York Başsavcısı’nın iddiaları hem de Tether ve Bitfinex avukatlarının açıklamaları bağlamında tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Sonuç

USDT ile ilgili gelişmeler, USDT’nin kriptopara piyasasındaki işlevi ve Bitcoin fiyatı ile arasında kurulan ilişki bağlamında kriptopara topluluğu tarafından ilgiyle takip ediliyor. Soruşturmanın bir davaya dönüşmesi, incenelen dökümanlardan hareketle Tether firmasına ciddi suçlamaların yöneltilmesi durumunda USDT’ye yönelik başta kriptopara borsaları olmak üzere kriptopara hizmet sağlayıcılarının ve yatırımcıların tepkisinin ne olacağı, bu durumun hem kriptopara piyasası hem USDT açısından ne gibi sonuçlara neden olacağını tahmin etmek çok zor.

Tether CTO’su Paolo Ardoino’nun yukarıda yer verilen, New York Başsavcılığı’na 2.5 milyondan fazla döküman sundukları açıklaması çerçevesinde bu belgelerin incelenmesi ve soruşturmanın bir davaya dönüşüp dönüşmeyeceğinin netleşmesi ile birlikte tüm bu spekülasyonların perdesi aralanacak ve Tether rezervleri ve piyasa manipülasyonu iddiaları hakkında daha doğru bilgilere sahip olacağız.

Bu sürecin Tether firmasını ve diğer kriptopara hizmet sağlayıcılarını daha şeffaf ve düzenlemelerle uyumlu olmaları adına teşvik edeceğini düşünüyorum.

Bu yazı ilk olarak BTCHaber sitesinde yayımlanmıştır.

Share This